ตามที่มีข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ว่าในช่วงปลายเดือนม.ค. จะปิดการจราจรบริเวณ 5 แยกลาดพร้าว การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดย รฟม.จะขอพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้างเสาตอม่อรถไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ช่องการจราจรแคบลงเท่านั้น

ขอเชิญบริจาควิทยุทรานซิสเตอร์ที่ใช้ถ่านไฟฉาย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรับฟังข่าวสารการช่วยเหลือของรัฐบาล ส่วนกลาง บริจาคได้ที่กองทัพเรือ, การยางแห่งประเทศไทย, บริษัท อ.ส.ม.ท.จำกัด (มหาชน), กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ศูนย์ข้อมูลปชส.ร่วม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อ 092-2468628, 081-5399075

สายด่วนรับแจ้งเตือนภัย ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร.191 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 ศูนย์นเรนทร โทร.1669 สายด่วนกรมชล โทร.1460 สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 กรมทางหลวงชนบท โทร.1146 ตำรวจทางหลวง โทร.1193 กรมทางหลวง โทร.1586 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.1182 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) โทร.1490 กรมสุขภาพจิต โทร.1323 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร.1133 ท่าอากาศยานไทย โทร. 0-2535-1111 สายด่วนสุขภาพ โทร. 0-2590-2000

สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี : บัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่บัญชี : 067-0-06895-0

ศตส.ขอความร่วมมือประชาชนที่บ้านอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ ในช่วงบ่าย เพื่อไม่ต้องรอนาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวปิดสะพานรัชโยธิน อาจส่งผลให้มีปริมาณรถสะสมมากขึ้น หากไม่มีมีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกรัชโยธิน สอบถามเส้นทางเลี่ยงได้ที่โทร. 02-115-6000 ตลอด 24 ชม. หรือ 02-716-1488 , 089-832-1159

กระทรวงคมนาคมร่วมกับตำรวจจราจรและกรุงเทพมหานคร เร่งสำรวจโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งสาธารณะใน 21 เส้นทางหลัก เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด สามารถติดต่อได้ที่ 02-215-1515 ต่อ 4017 และ 082-547-9987

ร่วมใจน้อมนำแนวทางปฎิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโครงการตำรวจจราจรพระราชดำริ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรและมีมารยาทในการขับขี่ สามารถสอบถามได้ที่ 087-300-9903

กสทช.เชิญชวนประชาชนกด 9 ฟรีทุกเครือข่าย เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศห้ามขายสินค้าสูงกว่าราคาปกติและต้องติดราคาให้ผู้ซื้อทราบ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ