สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ไปกราบแม่ โดยหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2354-7520 รายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศ
จำนวนข่าวที่พบทั้งหมด 51,157 ข่าว เลือกหมวดหมู่ข่าว ค้นหาแบบละเอียด