NNT

อ.สหัสขันธ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล

24 ก.ย. 2561 l 15:48

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียง ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ วัดพุทธวาส (ภูสิงห์) โดยวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ
นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับวัดพุทธาวาส คณะสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสหัสขันธ์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และบริเวณลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์และจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอสหัสขันธ์, กิจกรรมบำเพ็ญบุญ ตักบาตรวันเกิด ตักบาตร 108 , การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกาฬสินธุ์, การประกวดขับร้องสรภัญญะประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป, การปฏิบัติธรรม และวันที่ 27 ตุลาคม 2567 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า พระสงฆ์ จำนวน 300 รูป เคลื่อนลงมาจากหลังเขาภูสิงห์บันได 654 ขั้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อำเภอสหัสขันธ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียงร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ วัดพุทธวาส (ภูสิงห์) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดวงใจ หงษ์จันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์