NNT

พิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 " เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย

19 ต.ค. 2561 l 21:20

ในวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็น วันเทคโนโลยีของไทย และปีนี้ยังเป็นวันครบรอบปีที่ 10 ของการสถาปนา มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.) วันนี้ ( 19 ตุลาคม 2561 ) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.) ได้จัดงาน พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 25018 ในด้านต่างๆ และพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2018 ในภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งพิธีมอบโล่ให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
สำหรับการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ( QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018 ) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.)ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว