NNT

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ “SRIPHAT HEALTH EXPO 2018”

21 ก.ย. 2561 l 17:20

วันนี้ (21 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน SRIPHAT HEALTH EXPO 2018 เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการแพทย์ ออกสู่ประชาชน ระหว่างเวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งกิจกรรม SRIPHAT HEALTH EXPO 2018 มหกรรมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสื่อสารและรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่ช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยภายในงานยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยและปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง และมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค, การแสดงหุ่นยนต์จัดยาสำหรับผู้ป่วย (Pharmacy Robot), บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, การเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา อาทิ คลินิกกระดูกและข้อ, ศูนย์โรคหัวใจ, คลินิกจักษุ, คลินิกตรวจสุขภาพ, ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ พร้อม WorkShop การให้ความรู้และฝึกสอนช่วยชีวิตเบื้องต้น (Basic Life Support : BLS)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เฮงพลอย

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่