NNT

บริษัท Halliburton จัดงานเปิดตัวโครงการ “C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก” และ มอบหมวกกันน็อค จำนวน 300 ใบ แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา

08 พ.ย. 2560 l 12:12

ที่ห้องประชุมประชารัตน์-ศรัทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับ บริษัท Halliburton ผู้สนับสนุนหลักโครงการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิลปชัย ผลกล้า และครูแกนนำโครงการ นายวิฑูรย์ รามณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย จัดงานเปิดตัวโครงการ “C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก” และ มอบหมวกกันน็อค จำนวน 300 ใบ แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวน 300 คนที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน ซึ่งเป็นหมวกกันน็อคที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ฉบับใหม่ปี พ.ศ.2557 ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้ใช้หมวกกันน็อคมาตรฐานใหม่เป็นที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ฉบับใหม่ปี พ.ศ.2557 ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้ใช้หมวกกันน็อคมาตรฐานใหม่เป็นที่แรกของประเทศ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยได้ใช้หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐานและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับศีรษะของเด็กนำไปสู่ความปลอดภัย และลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการไม่สวมหมวกกันน็อค ขณะโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ไป-กลับโรงเรียน
นายสุธีร์ จิวะพงษ์ Manager South East Asia Global Account Manager - PTTEP กล่าวว่า เราภูมิใจที่ บริษัท Halliburton ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้กับเยาวชน เพราะเยาวชนถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการขับขี่อย่างปลอดภัยและรู้กฎจราจรมากยิ่งขึ้น ประชา โชคผ่อง/ข่าวปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ภาพ8 พ.ย. 60สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา บริษัท Halliburton จัดงานเปิดตัวโครงการ “C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก” และ มอบหมวกกันน็อค จำนวน 300 ใบ แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา