โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดการแข่งขัน "เลยพิทย์เกมส์" ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2560

16 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดการแข่งขัน "เลยพิทย์เกมส์" ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2560

ที่สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เลยพิทย์เกมส์" ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2560 มีครู อาจารย์ นักเรียน นักกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกิจกรรมกว่า 3 พันคน
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กล่าวว่า การแข่งขัน "เลยพิทย์เกมส์" ครั้งที่ 45 จัดตามคำขวัญกีฬาว่า "กีฬาสร้างคน ฝึกตนให้มีวินัย" เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน และฝึกฝนเยาวชนรักในการเล่นกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ตามหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียง และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและกีฬาในระดับสูงต่อไป และยังเป็นการสนองนโยบายต้านยาเสพติดของรัฐบาล โดยสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬา ขบวนพาเหรดและกองเชียร์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,257 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ควบคุม 217 คน โดยจัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสี คือ สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีแดง มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา 8 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย บาสเกตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชายหญิง เซปัคตะกร้อชาย-หญิง ฟุตซอลชาย ซอร์ฟบอลชาย-หญิง กรีฑาชาย-หญิง กีฬาพื้นบ้านชาย-หญิง โดยเริ่มทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ มาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายนุรัตน์ พรหมดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย