หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำเยาวชนนักกีฬามวยไทยของหน่วย เยี่ยมชมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

25T15:08:50.443Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ที่สถาบันศึกษาปอเนาะลุตฟียะห์ บ้านกูวิง หมู่ที่ 6 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 47 มอบหมายให้สิบตรี ขจรเกียรติ พรหมจรรย์ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือนที่ 3 ผู้ฝึกซ้อมศิลปะแม่ไม้มวยไทย ค่ายเพชรเรืองฤทธิ์+ท.พราน 47 นำเยาวชนนักกีฬามวยไทยของหน่วย ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันปอเนอะ เพื่อเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าแก่เยาวชนของไทย ต่อการเป็นแบบอย่างในการสร้างระบบเกษตรพอเพียง
ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 47 ยังได้มอบมอบถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร ให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะลุตฟียะห์ โดยทางคณะทางครูและนักเรียนต่างรู้สึกทราบซึ้ง พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้สนับสนุนส่งเสริมสถาบันปอเนอะ แห่งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา