จังหวัดลพบุรี ขยายพื้นที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

21 พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยเป็นการจัดงานเป็นครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อีกทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดกิจกรรมใน 7 พื้นที่ ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ บ้านวิชาเยนทร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สวนราชานุสรณ์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) เทวสถานปรางค์แขก และวัดปืน
สำหรับกิจกรรมก่อนงาน กำหนดจัดให้มีการเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง กิจกรรมชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง กิจกรรมทำบุญเมือง การเสวนาทางวิชาการ ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ เป็นต้น กิจกรรมในช่วงการจัดงาน กำหนดให้มีการแสดงแสงเสียง งานราตรีวังนารายณ์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ตลาดย้อนยุค การประกวดธิดาละโว้ การแสดงโขน การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน การแสดงดนตรีลูกทุ่งและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา ละครลิง สวนนารายณ์นฤมิต ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทหารวังเปลี่ยนเวร แต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส หมากรุกคน นิทรรศการของดี 11 อำเภอ ประกวดแต่งชุดไทยดีเด่นประจำวัน ลานอาหารพื้นบ้าน ตำรับโอสถพระนารายณ์ นิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ส่วนพื้นที่บ้านวิชาเยนทร์ จะมีการประดับตกแต่งสวน พื้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จะจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียน พื้นที่วัดปืน จัดกิจกรรมตลาดซาโม่น การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การประดับไฟบริเวนโบราณสถาน และการจำหน่ายสินค้า OTOP พื้นที่สวนราชานุสรณ์ จะมีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ การประดับตกแต่งไฟ และการแสดงของนักเรียน และพื้นที่เทวสถานปรางค์แขก มีการจัดสวนดอกไม้ประดับและการประดับตกแต่งไฟ พร้อมการบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อม นอกจากนี้ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะมีพิธีเทิดพระเกียรติและการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาวดี สมศรี

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี