โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จ.ยะลา จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561

20T18:00:57.057Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561
วันนี้ (20 พ.ย. 61) ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายบาฮารี มะดาอู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ได้นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงประเพณีทางศาสนาอิสลาม และทำให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์พี่ฉันท์น้อง ตลอดจนทำให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน ความสามัคคีด้วยกันเอง
นายบาฮารี มะดาอู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 กล่าวว่า สำหรับเทศกาลกวนขนมอาซูรอ ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามอย่างหนึ่งที่ ชาวมุสลิมทั่วโลกต้องจัดขึ้น การจัดกิจกรรมกวนขนมอาซูรอเป็นการทบทวน หรือการระลึกถึงความยากลำบากของชาวมุสลิมในสมัยท่านศาสดานุฮ ที่ประสบกับมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อดินันท์ มะลี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา