มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จ.สระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

09T12:06:38.357Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับ นายสมบัติ ทองลา ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 49 หมู่ 9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดยนายสมบัติ ทองลา เป็นผู้ประสบอัคคีภัย โดยบ้านถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ลักษณะบ้านถูกเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เพลิงไหม้ เสียหายบริเวณชั้น 2 ของบ้านทั้งหมด สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งในบ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวน 5 คน โดยในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและทางจังหวัดสระบุรีได้ให้การช่วยเหลือแล้ว
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยพสกนิกร ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิพนธ์ จันทร์ดี

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี