ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ มอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน

05T13:48:58.407Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ นายทวน อินทร์กล่ำ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 121/3 หมู่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ซึ่งนายทวน เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 บ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยมี นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี ทั้งนี้ บ้านหลังดังกล่าวจัดสร้างจากเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งที่จังหวัดได้มอบเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้างจำนวน 33,000 บาท และได้รับการสนับสนุนกำลังพลทหารช่างจากหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ มาช่วยสร้างบ้านจนแล้วเสร็จตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
โอกาสนี้ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ นายทวน ขณะที่สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์กรมหาชน) ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำให้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยและขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ นายทวน และครอบครัวเป็นอย่างมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์