จ.ตราด แจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยหลังเข้าสู่ฤดูหนาว กำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน

01 พ.ย. 2561

(1 พ.ย. 61) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยมาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ทำให้สภาพอากาศจะเกิดความแห้งแล้ง ความชื้นต่ำ และมีลมกระโชกแรงอาจเกิดอัคคีภัยและวาตภัยได้ง่าย ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่วนราชการและเอกชนเป็นอย่างมาก โดยมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ เขตชุมชนเมืองที่มีการพักอาศัยกันอย่างหนาแน่น บริเวณพื้นที่ป่าวงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ริมทางหลวง พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากสภาพอากาศดังกล่าว
ทางจังหวัดจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว และขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเตรียมการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด