ท่าอากาศยานตรัง ทำการซ้อมดับเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อเพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

31 ต.ค. 2561

ท่าอากาศยานตรัง ทำการซ้อมดับเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อเพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

(31 ตุลาคม 2561 ) พันจ่าเอก เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง เปิดเผยว่า งานกู้ภัยและดับเพลิง กลุ่มความปลอดภัย ท่าอากาศยานตรัง ทำการซ้อมดับเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีการซักซ้อมทำความเข้าใจแผนล่วงหน้า และทำการฝึกซ้อมจริง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงของท่าอากาศยานตรัง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนการที่วางไว้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง