ผู้ว่าฯ และกาชาดสุพรรณบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอบางปลาม้า

31 ต.ค. 2561

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบเงินจากมูลนิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอบางปลาม้า

ที่บ้านของนางอำไพ แสงเพลิง ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสุกัญญา เกตุแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า ปลัดอำเภอ นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล รักษาราชการแทน พมจ. จังหวัดสุพรรณบุรี นายก อบต.วัดดาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านครอบครัว นางอำไพ แสงเพลิง อายุ 59 ปี ผู้พิการซึ่งป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน และนายเสน่ห์ อุ่นพันธ์หลิ่ม อายุ 56 ปี สองสามีภรรยาผู้พิการ ที่ประสบอัคคีภัย บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 33,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรเทพ บุญประเสริฐ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี