รองผู้ว่าฯ นราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ เข้าพบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พร้อมขับเคลื่อนการทำงานนำหลักการศาสนาแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

04 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลาม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองประธานคณะกรรมการอิสลามฯ ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น 13 อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชาวไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลอมรวมให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีพี่น้องมุสลิมประมาณร้อยละ 87 ซึ่งต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง การแก้ปัญหา ที่ต้องใช้การพูดคุยอย่างสันติวิธี และสิ่งสำคัญที่สุด คือ ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยแนวทางการส่งเสริมกิจการด้านศาสนาอิสลามของจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเสริมกิจกรรมของศาสนา และนำหลักการศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และการใช้แนวทางของศาสนามาใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง คือ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่านายบรอเฮง แวนาแว อิหม่ามมัสยิดนูร์อีมาน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอิหม่ามดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในห้วงต้นปี 2562 อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทัดดาว ยิ้นลุ้ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส