จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

26T16:25:05.990Z ก.ย. 2561

จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินและสิ่งของตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยตามที่ได้เกิดอัคคีภัย
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำเงินและสิ่งของมามอบให้ครอบครัวของนายถนอม หล้าหัวหนอง ราษฎรบ้านเลขที่ 238 หมู่ที่ 10 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายดังกล่าว ดังนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ผ้าห่ม และที่นอนปิกนิก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องนุ่งห่ม อำเภอลำดวนหอบถุงยังชีพ เงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคจำนวนหนึ่ง และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยแยกเป็น เบิกจ่ายเงินสดช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 33,000 บาท จัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน อาทิ หม้อแกงกระทะ ทัพพี ตะหลิว ขันน้ำพลาสติก จานสแตนเลส ถ้วยสแตนเลส ช้อนสแตนเลส แก้วน้ำสแตนเลส มุ้งนอน หมอน เสื่อปูพื้น ผ้าห่มนวม ที่นอนพับคู่ เป็นต้น ในวงเงิน 3,000 บาท ยังความปลาบปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อครอบครัวนายถนอม หล้าหัวหนอง เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์