จ.ปัตตานี จัดงานมหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮ.1440

26 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1440 เพื่อเป็นการต้อนรับการมาเยือนของปีฮิจญ์เราะฮฺ 1440 ตลอดจนการสร้างความตระหนัก และสำนึกร่วมกันในการสร้างสังคมสันติสุขต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมต้อนรับฮิจญ์เราะฮฺ 1440 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1440 เพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของมลายูมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานี อันจะไปสู่การสร้างสังคมสันติสุขต่อไป เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฮาลาลในมิติทางศาสนาและสังคม กำหนดมีพิธีเปิด ในวันที่ 29 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาวนาน อิหม่ามผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธรรมนูญ คีรีนารถ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี