นายอำเภอด่านซ้าย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านบุ่งกุ่ม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

19T11:44:25.620Z ก.ย. 2561

นายอำเภอด่านซ้าย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยนายปรีชา หมื่นฤทธิ์ ปลัดอำเภองานป้องกัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอด่านซ้ายที่ 7 นายอรช้ย โพธิ์ปลัด ผู้ใหญ่บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ และนางประกาย ศรีหาวงศ์ ส.อบต.นาหอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบ้านของนางคำภีร์ สุทธิ หมู่ 1 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซี่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 61 เวลาประมาณ 19.30 น. และในเบื้องต้นนายอำเภอด่านซ้าย ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ จากการตรวจสอบในเบื้องต้นสภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีห้องนอน 2 ห้อง 1 ห้องน้ำ และห้องครัว ความเสียหายจากไฟไหม้เสียหายบางส่วน ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ 1 ห้องนอน และมีสิ่งที่ได้รับความเสียหาย 1.ทีวี 2.เตียงพร้อมที่นอน 3.โทรศัพท์มือถือ 4.เสื้อผ้าบางส่วน และของใช้ส่วนตัว และได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาด่านซ้ายดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขไฟฟ้าห้องนอนที่ไหม้ ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายและเสียชีวิต ส่วนที่อยู่อาศัยนั้น ยังมีห้องนอนที่สามารถนอนได้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอด่านซ้าย ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่กล่าวว่า "คนด่านซ้ายจะไม่ทิ้งกัน" และตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า "จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง" จะเดินหน้าดูแลกันไปด้วยกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย