อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประชุม คณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการสานพลังเครือข่าย และการพัฒนาต้นแบบการลด ละเลิกสุรา อำเภอต้นแบบ

05T11:16:56.800Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประชุม คณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการสานพลังเครือข่าย และการพัฒนาต้นแบบการลด ละเลิกสุรา อำเภอต้นแบบ

ที่ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การดำเนินงานตามโครงการสานพลังเครือข่าย และการพัฒนาต้นแบบการลด ละเลิกสุรา พร้อมด้วย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอ นายธเนศ ศรีบุญมี ท้องถิ่นอำเภอ และคณะกรรมการที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ซึ่งเป็น 25 อำเภอนำร่องทั่วประเทศ
ทั้งนี้ โครงการสานพลังเครือข่ายสุขภาพและการพัฒนาต้นแบบการลด ละเลิกสุรา เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ เริ่มดำเนินการ ที่อำเภอด่านซ้าย เป็นการเฝ้าระวังและกระตุ้นกลไกภาครัฐโดยจะบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ร่วมปฏิบัติงานให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดกิจกรรมประเพณีปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด อาทิ งานบุญประเพณีวัฒนธรรมปลอดเหล้า-เบียร์ งานแข่งเรือประเพณี งานลอยกระทง สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-เบียร์ ทุกรูปแบบ และเกิดเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน โดยเด็กและเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งในแต่ละพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย