จุฬาราชมนตรี ร่วมประกอบพิธีฮัจญ์กับผู้แสวงบุญชาวไทย ใน "วันอารอฟะห์" พร้อมเป็นแบบอย่างตามรอยนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) สร้างคุณค่าให้กับสังคม

20 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (20 ส.ค. 56) ที่พัก ทุ่งอารอฟะห์ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย การประกอบ พิธีฮัจญ์ปีนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมกับผู้แสวงบุญชาวไทยและผู้แสวงบุญจากทั่วโลก ร่วมล้านกว่าคน เนื่องในวัน "อารอฟะห์" โอกาสนี้ จุฬาราชมนตรีได้ออกเยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ที่พักในบริเวณทุ่งอารอฟะฮ์ สร้างความรู้สึกที่อบอุ่น และความดีใจแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นหลักปฏิบัติที่มีความสำคัญมากที่สุดของศาสนาอิสลาม มุสลิมทุกคนที่มีความสามารถจะต้องมาร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพ และความเสมอภาคของมุสลิมทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะอาชีพจากทั่วโลก
รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่จะได้ระลึกถึงข้อห้าม ข้อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งศาสนาที่ระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน การทบทวนถึงการกระทำไปในอดีต เพื่อจะได้ขอลุกะโทษจะได้ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีก พร้อมกับการจะตั้งต้นชีวิตใหม่ที่มีคุณค่าทางศาสนา เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
พร้อมกันนี้ จุฬาราชมนตรีได้ร่วมละหมาดและประกอบพิธีฮัจญ์ และมีการอัญเชิญโองการจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน และอ่านคุตบะฮ์โดยอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย นำหลักคำสอนของท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ศาสนทูตของเอกองค์อัลลอฮ์ เป็นแบบอย่างตามรอยนบีมฮำหมัด (ซ.ล.) นำความสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อให้ผู้แสวงบุญชาวไทยแนวคิดนำไปปฏิบัติในการประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ ได้ฮัจญ์มับรูร์อย่างสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของศาสนา
ดนัย บาเหมสะอิ ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากทุ่งอารอฟะห์ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อดุลเดช มาเส็ม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.สงขลา