มูลนิธิต่อต้านการทุจริต MOU ต้านการทุจริตกับสถานศึกษาที่อุบล

20 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการทุจริต กับสถานศึกษาที่อุบลราชธานี
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดเผยว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4 / 2561 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และการเสวนาทางวิชาการ ด้านการต่อต้านการทุจริต ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและเผยแพร่ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสถานศึกษาในสังกัด และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
สำหรับภายในงานมีการนำเสนอวิดิทัศน์การดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต การแสดงของยุวทูตช่อสะอาด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต และนายกองค์การบริหารนักศึกษา จำนวน 12 สถาบัน และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช  ภูมี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี