จ.ยะลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่า จากประเทศอินโดนีเซีย

20T11:30:02.653Z ส.ค. 2561

วันนี้ (20 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุมนิบง อาคารศาลากลางยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมสถานการณ์หมอกควันไฟป่า จากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมร่วม อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดยะลา สถานีอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันไฟ จากประเทศอินโดนีเซีย ที่พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงนี้
โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ส่งมอบสถานีวัดคุณภาพของอากาศที่อำเภอเบตง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล และของบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดยะลาในการดูแล และช่องทางการรายงานข้อมูลนั้นให้ส่งมาที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อประสานเรื่องของข้อมูล ตลอดจน เรื่องของการให้ข่าวกับสื่อมวลชนโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนให้ข้อมูล เพื่อความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเกิดจุดไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดหมอกควันในพื้นที่จังหวัดยะลา อาจส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบและเกิดอันตรายแก่ประชาชน ปัจจุบันจุดไฟไหม้ได้ลดลง โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา เหลือเพียง 2 จุด จากที่เคยสูงสุด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 จำนวน 62 จุด
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อีกครั้ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา