ผู้ว่าฯ นราธิวาส ห่วงใยสุขภาพประชาชน จากสถานการณ์หมอกควันที่เข้าปกคลุมในพื้นที่ เน้นย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนก หมั่นติดตามสถานการณ์หมอกควันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

17T07:55:26.410Z ส.ค. 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ห่วงใยสุขภาพประชาชน จากสถานการณ์หมอกควันที่เข้าปกคลุมในพื้นที่ เน้นย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนก หมั่นติดตามสถานการณ์หมอกควันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
วันนี้ 17 ส.ค. 61 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ห่วงใยสุขภาพประชาชน จากสถานการณ์หมอกควันที่เข้าปกคลุมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก ให้หมั่นติดตามสถานการณ์หมอกควันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
โดยสาเหตุของหมอกควัน เกิดจากหมอกควันข้ามแดน เนื่องจากไฟไหม้ป่าพรุ บริเวณเกาะสุมาตรา และบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น สำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ซึ่งขอรับบริการได้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย
ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) ควรงดออกกำลังกายในที่แจ้ง และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ผลดา ชูสิงห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส