สธ.สงขลา เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน

16T12:14:00.077Z ส.ค. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 พบว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพของประชาชน
นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดสงขลา ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่อนข้างสลัว มีหมอกควันกระจายเต็มท้องฟ้า โดยมีรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 พบว่าจังหวัดสงขลา มีปริมาณฝุ่นละออง โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10 ไมครอน) เท่ากับ 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ดัชนีคุณภาพอากาศเท่ากับ 125 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100) ซึ่งคุณภาพของอากาศวันนี้ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ดังนั้น จึงขอเตือนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ขอให้ดูแลสุขภาพและป้องกันผลกระทบจากหมอกควันในระยะนี้ ดังนี้ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ออกแรงหนัก จำกัดเวลาในทำกิจกรรมที่อยู่นอกบ้านหรือนอกอาคารให้น้อยลง สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองในกรณีที่อยู่นอกอาคาร หรือบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง และผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ควรสังเกตอาการ เช่น ไอบ่อย ๆ หายใจลำบาก แน่น หรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่ปกติ คลื่นไส้ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรือเริ่มมีอาการปวดศีรษะ และควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที
สำหรับประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบจากหมอกควันในระยะนี้ ดังนี้ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งดการเผาทุกประเภท ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน ไม่รองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม หากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีควันให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาด ๆ ปิดจมูก และปาก หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมาก ในบริเวณที่มีฝุ่นควันรบกวน งดเว้นการสูบบุหรี่และควรดื่มน้ำบ่อย ๆ ในช่วงที่มีควันรบกวน เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ คลื่นไส้ หลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบพบแพทย์ทันที ในกรณีที่ขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มีหมอกควันมาก ทัศนะวิสัยไม่ดี ควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และติดตามรับฟังข่าวสาร ข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน ได้เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์นเรนทรสงขลา โทรสายด่วน 1669 บริการ 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา