จ.ยโสธร จัดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

15T14:36:57.327Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

จังหวัดยโสธร จัดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันนี้ (15 ส.ค.61) เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ด้วยจังหวัดยโสธรร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด และองค์กรสตรีภายในจังหวัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่สตรีทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อบุคคลในครอบครัวให้เกิดความรัก ความอบอุ่น เพื่อเป็นกำลังใจในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น ยังเป็นการแสดงพลังด้วยความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชกรณียกิจ ส่งเสริมให้สตรีไทย มีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ 1.พึ่งทำหน้าที่ของแม่ ให้สมบูรณ์ 2.พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี 3.พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย 4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน ต่อการทำงานช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์อีกต่อไป และยังมีการมอบเกียรติบัตร สตรีดีเด่นจังหวัดยโสธร จำนวน 80 คน และมอบรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ พระคุณแม่

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร