ขบวนพาเหรด นักเรียน “นครยะลา เกมส์ 61” สวยงามสะดุดตา สร้างสีสัน ประชาชน

14 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ขบวนพาเหรด นักเรียน “นครยะลา เกมส์ 61” สวยงามสะดุดตา สร้างสีสัน ประชาชน
วันนี้ (14 ส.ค. 61) บรรดาเด็กนักเรียนทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา ได้เข้าร่วมการเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา โดยเคลื่อนขบวนออกจากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ ผ่านถนนรถไฟ ย่านตลาดเก่า ไปยังสนามกีฬาจารูพัฒนา เพื่อร่วมในพิธีเปิด โดยเด็ก ๆ ผู้ถือป้ายนำขบวนแต่ละโรงเรียนต่างแต่งกายด้วยวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ที่มีความสวยงามสะดุดตา พร้อมทั้งถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะ ต่อต้านยาเสพติด เบิรด์ซิตี้ และอื่น ๆ
นอกจากนี้ ขบวนวงดุริยางค์ยังสร้างสีสันขบวนพาเหรด ด้วยการโชว์ท่าเต้นพร้อมกับเล่นเครื่องดนตรีอย่างสวยงาม และพร้อมเพรียง ซึ่งมีประชาชน และเด็ก ๆ ให้ความสนใจร่วมชมขบวนพาเหรด ริมถนนกันจำนวนมาก
สำหรับการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนโรงเรียนฯ “นครยะลา เกมส์ 61” เป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ 31 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่
โดยกำหนดจัดการแข่งขันกรีฑา และการประกวดกองเชียร์ เพลงเชียร์ และลีดเดอร์นำเชียร์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาจารูพัฒนา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา