ฮัจญ์คนดีมีคุณธรรม ศอ.บต. และ กอ.รมน. ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลามที่เมืองมักกะฮ์ ก่อนปฏิบัติศาสนกิจจริงในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์

29 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ผู้แสวงบุญตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่สนับสนุนโดยรัฐบาล ภายใต้การควบคุมดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลามที่เมืองมักกะฮ์ ได้แก่ ทุ่งอารอฟะฮ์ ตำบลมุซดาริฟะฮ์ และตำบลมินา เนื่องจากในวันทำพิธีจะไม่มีโอกาสเห็นทุ่งโล่ง ๆ เพราะจะเนืองแน่นไปด้วยเต็นท์ และผู้คนที่มารวมตัวเพื่อประกอบพิธีกรรม เช่น ทุ่งอารอฟะฮ์ซึ่งเป็นท้องทุ่งทะเลทรายอันกว้างใหญ่ มีเทือกเขาน้อยใหญ่รายล้อม ห่างจากตัวเมืองมักกะฮ์ประมาณ 22 กิโลเมตร ทุ่งนี้มีภูเขาสำคัญที่เรียกว่า "ญาบัลเราะมะฮ์" ซึ่งเป็นสถานที่วุกุฟ หรือการพักสงบตั้งจิตวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า นับเป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นช่วงเวลาที่หนักหน่วงของการบำเพ็ญฮัจย์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล.) ที่ผู้แสวงบุญจะต้องถือเป็นแบบอย่างในการประกอบพิธีฮัจญ์ นอกจากนี้ ผู้แสวงบุญยังได้เดินทางไปยังทุ่งมุซดาริฟะฮ์ ตำบลมีนา ผ่าน “ญาบัลษูร”
“ญาบัลนูร” ซึ่งประวัติศาสตร์อิสลามบันทึกไว้ว่า ณ ภูเขาแห่งนี้เป็นที่ที่โองการแรกแห่งคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมา ขณะที่ ท่านศาสดานั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำ
ทั้งนี้ สร้างความประทับใจให้ผู้แสวงบุญเป็นอย่างมาก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมาศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม และได้ร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนบัญญัติประการที่ 5 ของศาสนาอิสลาม
สุนิตา มินซาร์
ทีมข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากเมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อดุลเดช มาเส็ม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.สงขลา