วัฒนธรรมจังหวัดตราด รณรงค์สร้างการรับรู้งดเหล้าเข้าพรรษา

24T16:00:47.380Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

(24 ก.ค. 61) นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง วัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดโครงการงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา และพิธีลงนามความร่วมมือ “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวงช่วงเข้าพรรษา” ในเวทีการแถลงข่าว นโยบายของรัฐบาล และผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 16/2561 หรือการแถลงข่าวผ่านเวทีของโฆษกจังหวัดตราด ว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดทำโครงการงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา และพิธีลงนามความร่วมมือ “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวงช่วงเข้าพรรษา” ขึ้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
โดยในส่วนของประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นการบูรณาการสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดร่วมกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ก่อนที่สถานศึกษาต่าง ๆ จะร่วมกันแห่งเทียนจำนำพรรษาไปยังวัดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวงช่วงเข้าพรรษา” ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และเยาวชน ในการรณรงค์งดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ที่กำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกันรณรงค์ ทั้งในเรื่องพิษภัยของสุรา วิธีการงดเหล้า สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด