ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดระนอง

13T11:06:12.603Z ก.ค. 2561

ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดระนอง
วันนี้ (13 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดระนอง พร้อมรับฟังการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลาง และการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น การอบรมให้ความรู้ การฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise และสถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันระงับอัคคีภัยให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระบบความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในศาลากลางจังหวัด โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดยระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 จะมีการจำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริงของทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดระนอง โดยจะมีหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดระนองในครั้งนี้ เช่น โรงพยาบาลระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เทศบาล และหน่วยกู้ภัยในจังหวัดระนอง จึงขอแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอาคารศาลากลาง และประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกในการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มนพิมพ์พร เหมันต์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง