จ.สมุทรปราการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

13T11:52:06.633Z ก.ค. 2561

จังหวัดสมุทรปราการเตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ตำบลบางเสาธง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการออกหน่วยให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดด้วย
การออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จะนำเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณออกหน่วยเคลื่อนที่ สามารถขอรับบริการต่างๆ จากส่วนราชการที่มาร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพโรจน์ รอดนิล

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ