ประชาชน จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์ลำน้ำหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

13 ก.ค. 2561

นายคณิต แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย จิตอาสาประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณ ลำน้ำหนองช้างใหญ่ ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โดยเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมพลังจิตอาสา จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ด้วยการกำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์ลำน้ำหนองช้างใหญ่ ดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอ ลดการทิ้งขยะและของเสียต่างๆ ลงในลำน้ำ
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชาพัฒนาในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำและการขยายผลการดำเนินโครงการ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี