จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

13T11:45:43.870Z ก.ค. 2561

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการจัดโครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทำความสะอาดสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง และขุดลอกผักตบชวาในแก่งดอนกลาง เพื่อช่วยระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายวินัย แสงเขียว นักทัณทวิทยา ชำนาญการพิเศษ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมันพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ขุดลอกคลอง ขุดลอกผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ช่วยให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
นายวีระศักดิ์ อุบลเลิศ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า โครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมันพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมโดยการนำผู้ต้องขังออกทำงานสวนธารณะนอกเรือนจำ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม จำนวน 7 ราย ดำเนินการที่สวนธารณะแก่งดอนกลาง โดยดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่วัดประชาพินิจ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนาดสงเคราะห์ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดวงใจ หงษ์จันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์