จ.ระนอง ประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

03T12:46:40.667Z ก.ค. 2561

วันนี้ (3 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสุเทพ เทพวงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดระนอง ประจำปี 2561 โดยมีนายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ เพื่อทำการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในศาลากลางจังหวัด เพื่อมิให้เกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่ อีกทั้ง เป็นการสร้างระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการทดสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาใช้คู่มือการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในสำนักงานของสถานที่ราชการ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจัดทำขึ้นเป็นแนวทางในการทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดระนองด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง