ท้องถิ่นจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะครู และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

11T20:07:46.900Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (11 มิ.ย. 61) นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะครู และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 2 โรงเรียน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากข่าวการทุจริตเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อาหารมีปริมาณน้อย ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทำการตรวจสอบติดตามป้องกันการทุจริต
ซึ่งผลจากการตรวจสอบโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ปรากฎว่าปริมาณอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเป็นไปตามที่กำหนด จึงได้ทำการแนะนำให้ปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวัน ไว้ในสถานที่ที่ผู้ปกครองสามารถเห็นได้ เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งจะทำการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง