องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

25T15:34:23.007Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร กลุ่มพลังมวลชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกอบกู้อิสรภาพ สร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย