รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบุรี

06 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (6 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 น. นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรี จะมีเรื่องใหญ่อยู่สองสามเรื่อง ได้แก่ เรื่องแรก เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการประมง เรือประมง แรงงานประมง เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรื่องที่สอง เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หรือโรงพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ที่เปิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน หรือที่กำลังจะเปิดชาวบ้านร้องคัดค้าน และเรื่องที่สาม เกี่ยวกับลำน้ำต่างๆ ที่ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำสาธารณะ ไหลลงไปสู่แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำแม่กลอง และไหลลงสู่ทะเลบ้าง ก็จะกระทบปัญหากับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนั้น ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทำกินไปบุกรุกที่หลวง ซึ่งบางเรื่อจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เร่งแก้ไขไปแล้วบ้าง พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ
นอกจากนั้น รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้มั่นใจว่าเรื่องร้องเรียนจะถูกเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน โดยประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตามกระบวนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย เรื่องเร่งด่วนให้หน่วยงานในพื้นที่แก้ไขอย่างรวดเร็ว หรือบางเรื่องเกินความสามารถของจังหวัด ต้องให้ปลัดกระทรวง หรืออธิบดีที่มีความรับผิดชอบโดยตรง ลงมาพบปะชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา คลายทุกข์ให้ชาวบ้าน
สำหรับการเปิดศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าของสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หน่วยงานร่วมจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี มาเปิดรับเรื่องร้องเรียน พร้อมอธิบายข้อมูลสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้ประชาชนด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนนท์ ชิ้นฟัก

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี