รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 35 ให้แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 35 ให้แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับชุมชน
วันที่ (23 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 17.00 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวราวุธ ภู่อภิญญา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนปากพนังร่วมในพิธีเปิด
สำหรับโครงการมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ เป็นโครงการที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป
สำหรับโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ แล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจันทบุรี เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมี ความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในขบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการห้องสมุดอาเซียน ที่โรงเรียนปากพนัง เป็นแห่งที่ 35 ซึ่งจะสามารถเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน สามารถช่วยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนที่สนใจ จะได้มีความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของอาเซียน และคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และบุคคลในชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังแนะนำให้เยาวชนฝึกท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันละ 3 คำ ทุกวัน จะสามารถทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษให้เก่ง ขอให้ขยันฝึกพูดทุกๆ วัน เพื่อทำให้มีความคล่องและชัดเจนในการพูดมากขึ้น
ทั้งนี้ สามารถติดตามกิจกรรมโครงการห้องสมุดอาเซียนได้ที่ เว็บไซต์ www.aseanlibraryroomthailand.com และทาง facebook, instagram และที่ twitter : aseanlibraryroomthailand.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรรณี มณีวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช