จ.อุดรธานี ออกสลากกาชาดสมนาคุณ แล้วผู้โชคดีได้รับรถเก๋ง สลากเลข 26445 และรถกระบะสลากหมายเลข 53008

13T19:23:37.720Z ธ.ค. 2560 | เข้าชม : 0

ผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานีประจำปี 2560 รางวัลที่ 1 รถเก๋งฮอนด้าซีวิค หมายเลข 26445 , รางวัลที่ 2 รถกระบะมิตชูบิชิ หมายเลข 53008 ผู้โชคดีนำสลากและบัตรประชาชนติดต่อรับรางวัล ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี (งานการเงินและบัญชี)
ที่เวทีกลางงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะกรรมการออกสลากกาชาดสมนาคุณจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นางพธูทิพย์ อักขระ แทนอัยการจังหวัด หัวหน้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
ตามที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2560 ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีและได้จัดทำสลากกาชาดสมนาคุณ จำหน่าย เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายสมทบกิจการสาธารณกุศลของจังหวัด ตลอดจนสนับสนุนกิจการของกาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ และกำหนดให้มีการออกรางวัลในคืนวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ด้วยการหมุนวงล้อโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง ฮอนด้าซีวิค รุ่น 1.8 E ได้ แก่หมายเลข 26445 , รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะมิตซูบิซิ รุ่น SINGLE CAB 2 WD หมายเลข 53008 , รางวัลที่ 3 รถไถนาเดินตาม รุ่น NC PIUS X ส้ม คูโบต้า คราดจำนวน 2 รางวัลได้แก่หมายเลข 30644, 13825 , รางวัลที่ 4 จักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 10413, 50244 และหมายเลข 46780 , รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี SAMSUNG LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 8 รางวัล ได้แก่หมายเลข 11310, 44676, 10199, 52636, 16245, 53686, 44609, 44971 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เตารีดไอน้ำฟิลิป รุ่น GC 2980 ตัว หมุน 4 ครั้ง จำนวน 240 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 232, 433, 902, 921
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจผลรางวัลได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอทั้ง 20 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี (งานการเงินและบัญชี) เลขที่ 17/8 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โดยนำสลากที่ถูกรางวัลและบัตรประชาชน ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภายใน 90 วัน) หากพ้นกำหนดถือท่านว่าสละสิทธิ โดยไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดและมอบสิ่งของนั้นให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4222-2960 ในวันเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี