สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ที่จังหวัดภูเก็ต

09T13:14:22.633Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ที่จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2560) สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา มีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย , หน่วยงานภาครัฐ , ฝ่ายปกครอง , ฝ่ายตำรวจ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เครือข่ายป้องกันการทุจริตในภาครัฐ , เครือข่าย สคบ. และภาคประชาชนเข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบแฝงมาในรูปแบบต่างๆ อันสลับซับซ้อนและยากแก่การป้องกัน สมาพันธ์ฯ จึงมีแนวคิดเพิ่มเติมนอกจากช่วยภาคราชการในด้านการแจ้งเบาะแส สนับสนุนข้อมูลด้านการสืบสวนปราบปราม คือ การเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อรู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน เป็นแนวทางให้ความรู้ต่อประชาชน ผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ในเชิงป้องกันมิให้ประชาชนลงเป็นเหยื่อ ซึ่งจะได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ หรือรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆ ที่พลิกแพลงรูปแบบเพื่อหลอกลวงประชาชน
ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน มาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย พันตำรวจโท ประวุฒิ วงค์ศรีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , พลตรี อำนาจ จันทรนิมะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชากองทัพไทย , พันเอก ปิยะวัฒน์ กิ่งเกตุ อดีตผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ , ผู้แทนสำนักงาน ปปง. , และพันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ จากกรมบังคับคดี , กรมราชทัณฑ์ , สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต , สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา , ธนาคารแห่งประเทศไทย และบูธจากโรงพยาบาลจุฬาเวช มาให้ความรู้การบำบัดจิตเวช การเสพติดการลงทุนแชร์ลูกโซ่ ด้วย
ทั้งนี้สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่ได้แสวงหากำไร มีผลงานทางด้านการช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลภาครัฐจำนวนมาก อาทิ คดีฉ้อโกงประชาชนแช่ตู้คอนเทนเนอร์ คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์น้ำมันหอมระเหย คดีฉ้อโกงประชาชนอาชญากรรมข้ามชาติบริษัท ยูพันสโตร์ จำกัด ที่สมาพันธ์ฯ เข้าร่วมทำงานให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัตนาวรรณ โสระสา

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ภูเก็ต