“น้องแพม” สาวสวยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัลการประกวดนางนพมาศ งาน “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2560

02T10:10:55.990Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

งาน “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นเนื่องในประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี นำผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาติ ให้แก่นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์กิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดกระทงสร้างสรรค์ ทั้งกระทงใหญ่ กระทงเล็ก ขบวนแห่กระทงวัฒนธรรมจากนักศึกษา 5 คณะ และขบวนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละขบวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายกระทง อาหาร การละเล่น การแสดงนาฏศิลป์ และกิจกรรมไฮไลท์ของงาน คือการประกวดนางนพมาศ โดยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งผู้ที่ได้ตำแหน่งนางนพมาศ ปรำจำปี 2560 ได้แก่ นางสาวมณฑาทิพย์ ไชยสุระ หรือ “น้องแพม” จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี