พระราชสาสน์อำนวยพรในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก

01T17:09:10.503Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 1 กันยายน 2561 ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาสน์อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก
ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวัก
ข้าพเจ้าชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสโลวัก จะพัฒนาและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย