พระราชสาสน์อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

01T17:09:39.880Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 1 กันยายน 2561 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาสน์อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาว อุซเบกิสถาน
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย