สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย

11T00:00:00.000Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดเหตุพายุฝุ่นรุนแรงบริเวณพื้นที่รัฐราชสถานและรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวพายุฝุ่นรุนแรงในรัฐราชสถานและรัฐอุตตรประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้
"พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย