สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาและสาธารณกุศลของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในโอกาสครบรอบ 120 ปี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

06T13:50:09.207Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาและสาธารณกุศลของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในโอกาสครบรอบ 120 ปี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว