พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

04T09:50:29.347Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 เวลา 16.34 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังโรงหล่อ บริษัท เอเชีย ไฟน์อาร์ท อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจัดทำโครงการฯ โดยจัดสร้างพระประธาน ขนาดหน้าตัก 1 เมตร 80 เซนติเมตร เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานภายในวิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต
พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความหมายว่า พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้น ออกแบบโดยนายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบพระเชียงแสนแบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวารวดี ศรีวิชัย และศิลปะแบบหริภุญชัย ลำพูน นั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภปร บนกลีบบัว มีสัญลักษณ์รูปงูบนฐาน สื่อถึงเรื่องราวตอนมารผจญในพุทธประวัติ กึ่งกลางฐาน มีรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม อยู่แนวตรงกับองค์พระ อักษรพระปรมาภิไธย ภปร และนักษัตรปีเถาะ ปีเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การออกแบบพระและฐาน มีความแตกต่างจากประเพณีนิยม เพื่อบ่งบอกถึงยุคสมัยในการสร้าง และแต่ละส่วนมีความหมายสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะองค์
หลังจากทอดพระเนตรงานขี้ผึ้งต้นแบบแล้ว ทรงเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาวางแผนในพิธีเททอง และการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ในการจัดสร้างครั้งนี้ ยังจะได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ขนาดหน้าตัก 1 เมตร ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในส่วนของการจัดสร้างวัตถุมงคล จะประกอบด้วย พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 5 นิ้ว และ 48 เซนติเมตร นอกจากนี้ ยังมีพระเครื่องลอยองค์ขนาดเล็ก พระพิมพ์ผง และเหรียญพระเนื้อโลหะต่าง ๆ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เช่าบูชาต่อไป โดยรายได้นำไปสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการในพระดำริ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว