พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงหารือร่วมกับเลขาธิการอาเซียน และทอดพระเนตรงานบริหารจัดการเรือนจำ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

04T09:47:31.737Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงหารือร่วมกับเลขาธิการอาเซียน และทอดพระเนตรงานบริหารจัดการเรือนจำ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว