หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.28 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561

07T19:22:41.453Z ธ.ค. 2561

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.28 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561

วันที่ (7 ธันวาคม 2561) ที่สนามกีฬาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ประจำปี 2561 โดยมีผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 28 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถานศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร กว่า 2,000 นาย เข้าร่วมพิธี พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้ทำการตรวจพลสวนสนามโดยรถยนต์ จากนั้น พันโทเกียรติภูมิ มินทระ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ได้กล่าวรายงาน และกล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพล กำลังสำรองของกองทัพที่มีความสำคัญและจำเป็นในการป้องกันประเทศ ถือเป็นกำลังหลักในกองทัพที่มีส่วนเสริมสร้างความพร้อมรบในการป้องกันชาติ และแม้ว่าการที่นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเรียนครบหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ แต่ก็ต้องสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อกองทัพบกและประเทศชาติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ระลึกเสมอว่าประเทศชาติต้องการความเสียสละของนักศึกษาวิชาทหาร เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ
ทั้งนี้ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชนทั้งหลายว่านักศึกษาวิชาทหารจะยึดถืออุดมการณ์และดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย