มณฑลทหารบกที่ 15 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ประจำปี 2561

07T17:50:34.490Z ธ.ค. 2561

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ (7 ธันวาคม 2561) ที่มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ประจำปี 2561 โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้แทนสถานศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร กว่า 2,000 นาย เข้าร่วมพิธี
ในพิธี พ.ท.วุฒิชัย บานแย้ม ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 กล่าวรายงาน และกล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ใจความว่า นักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) เป็น 1 ในกำลังสำรองของกองทัพที่มีความสำคัญและจำเป็นในการป้องกันประเทศ ถือเป็นกำลังหลักในกองทัพที่มีส่วนเสริมสร้างความพร้อมรบในการป้องกันชาติ และแม้ว่าการที่นักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ซึ่งเรียนครบหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ แต่ก็ต้องสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อกองทัพบกและประเทศชาติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ระลึกเสมอว่าประเทศชาติต้องการความเสียสละของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ
ทั้งนี้ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชนทั้งหลาย ว่านักศึกษาวิชาทหารจะยึดถืออุดมการณ์และดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนนท์ ชิ้นฟัก

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี