จ.พังงา ร่วมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานโรงแรมบริเวณเขาหลัก

09 พ.ย. 2561

นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง นายเกรียงศักดิ์ หลเมฆ ปลัดป้องกัน นางสาวอุมาพร อุมากร แพใหญ่ กำนันตำบลลำแก่น เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสารักษาดินแดน ชรบ. ร่วมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานโรงแรมบริเวณเขาหลัก หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จำนวน 83 ราย
ผลการตรวจสอบ พบสารเสพติดในปัสสาวะ 9 ราย ได้จัดทำประวัติและบันทึกคัดกรองเพื่อนำตัวบำบัด ณ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ ตามนโยบายผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสรี นาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา